PROFIL, REGELMENT & HISTORIKK •
ADMINISTRASJON & STYRE •
VEDTEKTER •

PROFIL

Kortfilmfestivalen er en viktig debutarena for mange unge filmskapere i Norge, og for de etablerte filmskaperne kanskje det viktigste visningsstedet for den frie og uavhengige filmen i Norge. Konkurransen for internasjonal kortfilm trekker også filmskapere fra resten av verden til Grimstad og festivalen ønsker å legge til rette for at det knyttes kontakter mellom det norske og det internasjonale filmmiljøet

I tillegg til konkurranseprogrammene presenterer festivalen retrospektiver, internasjonale dokumentarfilmer, nyere film- og videoeksperimenter og filmfaglige seminarer.

Daglige deltakertreff diskuterer filmene i både norsk og internasjonal konkurranse.

 

REGLEMENT OG KRITERIER 2008


PÅMELDINGSFRIST FOR FILM 15. MARS
Det er to konkurranser for ny norsk film:
- kortfilm under 35 minutter uavhengig av kategori
- dokumentarfilm lengre enn 25 minutter

Kortfilm mellom 25 og 35 minutter, og som kan kategoriseres dokumentar, kan delta enten i kortfilmkonkurransen eller i dokumentarfilmkonkurransen. Utenlandsk film med norsk regissør og utenlandsk regissør bosatt i Norge kan melde på film. En forhåndsjury oppnevnt av Kortfilmfestivalen velger ut filmer som deltar i konkurransene.

Filmene må være ferdigstilte etter 15. mars 2007.
Filmens egnethet for det store kinolerretet blir vektlagt.
Filmer sett av et stort TV- og kinopublikum vil bli nedprioritert


Standard visningsformat på festivalen er 16 og 35 mm film, DV/DV Cam PAL og DigiBeta/Beta SP PAL.

Kreativitet, originalitet og nyskapning bør vektlegges sammen med filmens evne til å kommunisere. Forhåndsjuryen oppfordres til å være åpne og inkluderende, til å la seg overraske og begeistre, til å ta høyde for mangfold, bredde og ulike uttrykksformer. Det bør tas hensyn til debuterende og det bør tas vare på kontinuiteten. Men til syvende og sist er det årets forhåndsjury, som på bakgrunn av det innsendte materialet , står fritt til å komponere et program som skal vise oss hva som rører seg i norsk kort- og dokumentarfilm anno 2008.