SEMINAR 2002
UTVIKLING AV PLAN B

I oktober begynner opptakene til noe som etter alt og dømme kommer til å bli en uvanlig spillefilm. Tittelen er Plan B, og manus og regi er ved Runar Hodne og Jo Strømgren.

Runar Hodne er utdannet instruktør ved Statens teaterhøgskole, og har de siste årene høstet lovord for flere utfordrende teateroppsetninger. Han har også deltatt et antall ganger ved Kortfilmfestivalen. I fjor var han jurymedlem, og i år deltar han i det norske hovedprogrammet med kortfilmen Evighetens campingplass.

Jo Strømgren er et nytt navn innen filmmiljøet, men er ikke ukjent for det. Han er en av Norges mest markante koreografer og dansere, og arbeider nasjonalt og internasjonalt som koreograf og iscenesetter. Han driver sitt eget Jo Strømgren Kompani, og i vår debuterte han som dramatiker med stykket ”Pianisten” på Torshovteatret.

Utgangspunktet for Plan B var danseforestillingen There, av og med Jo Strømgren Kompani, som har vært på turne i inn- og utland det siste året. There handler om fire avhoppere fra det tidligere Sovjetunionen som er strandet et sted mellom øst og vest. Det er en forestilling som er preget av forvirring og nostalgi og som til tross for at alle snakker kaudervelsk (eller tulle-russisk) er svært gjenkjennelig. Strømgren og Hodne har på bakgrunn av dette utviklet et filmmanuskript. Noen av elementene fra There er beholdt. De fire mennene er fremdeles med og de snakker fortsatt kaudervelsk. Men i Plan B er de med i en teatertrupp som turnerer i tidligere øst. Truppen drives av den ambisiøse skuespilleren Vassiljev. Hans mål er å komme seg fra provinsen og inn til en av de store scenene i Moskva. Men mens han arbeider målbevisst for å skape den store forestillingen, må han finansiere driften deres ved ulovlig salg av et hvitt pulver. Pulveret får han fra sin bror Victoras. Det er også han som skaffer Vassilijev skuespillere til truppen, men deres syn på hvilke kvalifikasjoner en skuespiller bør ha spriker kraftig. Vassiljev er opptatt av kunsten - Victoras av pengene. Kunstens vilkår i et stillestående overstyrt samfunn settes under lupen. Hvordan kan drømmene overleve..?

Plan B skal ikke bli en dansefilm. Eksakt hva det skal være vil vi få svar på når Hodne og Strømgren presenterer sitt prosjektet i et work in progress-seminar. Her vil de fortelle om hvordan de har jobbet fram manuset og hva kombinasjonen koreograf/instruktør har tilført arbeidet. De vil også vise videoeksempler fra There, samt en pilot på 35 mm til Plan B.

Under presentasjonen av Plan B i Pan søndag 16. juni kl 20 vil korreograf Jo Stømgren og regissør Runar Hodne være tilstede.