PROFIL, REGLEMENT & HISTORIKK
ADMINISTRASJON & STYRE
ADMINISTRASJON
Daglig leder
Torunn Nyen
torunn@kortfilmfestivalen.no •
Festivalprodusent

Festival koordinator
Hans Morten Wærp

Elisabeth Opdal
hansm@kortfilmfestivalen.no •

elisabeth@kortfilmfestivalen.no •
Festivalsekretær Erna Figved erna@kortfilmfestivalen.no •
   
Katalogansvarlig Hilde Slåtto hilde@kortfilmfestivalen.no •
Webmaster Hans Morten Wærp hansm@kortfilmfestivalen.no •
     
STYRE
  Styreleder:
Solveig Solbakken , oppnevnt av Staten, ved Kulturdepartementet. Vara Mona Ellen Drange
 
Styremedlemmer:
Per Norstrøm, oppnevnt av Aust-Agder fylkeskommune. Vara Stein Kristiansen.
Øystein Haga, oppnenvnt av Grimstad kommune. Vara Inger Sofie Jahr
,