Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for spionasje i 1985. Han satt 8 år i fengsel før han ble benådet og flyttet
utenlands. Nå prøver han for tredje gang å få saken sin gjenopptatt for en domstol sammen med sin nye advokat,
Harald Stabell. De ønsker å finne ut om prosessen mot Treholt under den kalde krigen tåler dagens lys. Seminaret
Work in Progress
tar for seg en arbeidsprosess som har pågått siden 2005.

Det vil bli vist klipp fra filmen og brukt konkrete eksempler. Marianne Kleven går tilbake til idéstadiet, snakker om
finansieringen av prosjektet og sine personlige erfaringer med en sak som mange har sterke meninger om.

Produsent: Tore Buvarp
Produksjonsselskap: Fenris Film