PRISER OG JURYER / AWARDS AND JURIES
 


PRISER OG JURYER 2008 / AWARDS AND JURIES 2008PRIX UIP GRIMSTAD
Prix UIP Grimstad på 2000 euro går til beste europeiske kortfilm i den internasjonale kortfilmkonkurransen. Vinneren nomineres automatisk til the European Film Academy Short Film 2008. Filmene i internasjonal konkurranse er hentet fra ulike internasjonale filmfestivaler. I tillegg er tre filmer fra det norske kortfilmprogrammet plukket ut til å delta i denne konkurransen. Den internasjonale juryen deler ut denne prisen.

The Prix UIP Grimstad consists of   € 2000 and goes to the best European short film in the international competition. The winner is automatically nominated for the European Film Academy Short Film 2008. The films in the international competition have been brought to Grimstad from various international film festivals. Additionally, three films from the Norwegian short film programme have been selected to compete for this prize. It is awarded by the international jury.  

  GRAND PRIX GRIMSTAD
Grand Prix Grimstad går til beste film i den internasjonale kortfilmkonkurransen. Prisen er på 2500 euro. Prisen deles ut av en internasjonal jury på fem medlemmer. Filmene i internasjonal konkurranse er hentet fra ulike internasjonale filmfestivaler. I tillegg er fire filmer fra det norske kortfilmprogrammet plukket ut til å delta i denne konkurransen.

The Grand Prix Grimstad goes to the best film in the international short film competition. The prize consists of 2500 euro. It is awarded by an international jury of five members. The films in the international competition have been brought to Grimstad from various international film festivals. Additionally, four films from the Nowegian short film programme have been selected to compete for this pirze.


GULLSTOLEN / THE GOLDEN CHAIR
Prisen er på 50.000 kroner og går til en film i norsk kortfilmkonkurranse. Prisen gis av Norsk filminstitutt. Gullstolen er en gyllen regissørstol på blå glassokkel designet av Heidi Biørnstad med utgangspunkt i Ingri Egebergs festivallogo. Arbeidet er utført av gullsmed Per Scharffenberg og Hadeland Glassverk. Kortfilmjuryen på fem medlemmer deler ut denne prisen.

This prize consists of NOK 50,000, given by the Norwegian Film Institute, and goes to a film in the Norwegian short film competition. The Golden Chair trophy is a golden director's chair on a base of blue glass, designed by Heidi Biørnstad, based on Ingri Egeberg's festival logo. It is produced by the goldsmith Per Scharffenberg and Hadeland Glassverk, and is awarded by the short film jury, which consists of five members.  

TERJE VIGEN-PRISEN / THE TERJE VIGEN AWARD
Terje Vigen-prisen, gitt av Grimstad kommune, er en bronsestatuett laget av kunstneren Harald Oredam. Kortfilmjuryen deler ut denne prisen til en film i norsk kortfilmkonkurranse.

The Terje Vigen Award is a bronze statuette given by the Municipality of Grimstad. It is made by the sculptor Harald Oredam and is inspired by Henrik Ibsen's famous poem about a national hero who once lived near Grimstad. The short film jury awards this prize to a film in the Norwegian short film competition.  

.

DOKUMENTARFILMPRISEN / THE DOCUMENTARY AWARD
Dokumentarfilmprisen på 50.000 kroner er gitt av NRK og går til beste film i norsk dokumentarfilmkonkurranse. Den deles ut av festivalens dokumentarfilmjury.

This prize consists of NOK 50,000 given by the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), and goes to the best film in the documentary film competition. It is awarded by the documentary jury.
 

NORSK FILMFORBUNDS FAGPRIS / THE NORWEGIAN FILM WORKERS' ASSOCIATION'S TECHNICAL AWARD
Prisen er på 10.000 kroner og går til den personen som representerer den beste faglige innsatsen blant de norske filmene i konkurranse. Prisen deles ut av en jury oppnevnt av Norsk filmforbund.

A jury selected by the Norwegian Film Workers' Association will present a prize of NOK 10,000 to the person who represents the best technical achievement among the Norwegian films in competition.

TIMEGLASSET / THE HOUR GLASS
Timeglasset er Dramatikerforbundets pris på 10.000 kroner. Den går til den eller de som står bak det beste manuskriptet i en kort fiksjonsfilm eller novellefilm i norsk kortfilmkonkurransen. Prisen deles ut av en jury oppnevnt av Dramatikerforbundet.

A jury selected by the Norwegian Playwrights' Association will present a prize of NOK 10,000 to the person(s) behind the best script for a short or mid-length fiction film in the Norwegian short film competition.

FILMPOLITIETS KORTFILMPRIS / THE "FILMPOLITIETS" SHORT FILM AWARD
I samarbeid med NRK P3 avholder Kortfilmfestivalen en egen kortfilmkonkurranse på Internett. Prisen er på kr 10 000,-.

In co-operation with the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK P3), the Norwegian Short Film Festival is organising a short film competition on the Internet.
TALENTPRIS FRA NORDISK FILM
Nordisk Film ønsker å hjelpe i gang unge og nyetablerte filmskapere. Dette vil de gjøre med en pris bestående av konsulenthjelp til manus, prosjektutvikling, finansiering og produksjon samt produksjonsutstyr fra Nordisk Film/EBH. I tillegg kommer laboratoriearbeid fra Nordisk Film Post Production fram til 35mm kopi og lydetterarbeid og eventuell lansering fra Nordisk Filmdistribusjon.
PRIS FOR BESTE MUSIKKVIDEO
Prisen er på kr. 15 000,- og blir gitt av platebransjens interesseorganisasjoner IFPI og FONO. Festivalens kortfilmjury deler ut prisen.
  FILMKRITIKERPRISEN / THE FILM CRITICS AWARD
Filmkritikerprisen til beste norske kortfilm i konkurranse deles ut av en jury oppnevnt av Norsk Filmkritikerlag.

A jury selected by the Norwegian Film Critics Association will present a prize to the best Norwegian short film in competition.

PUBLIKUMSPRISEN / THE AUDIENCE AWARD
Publikumsprisen går til en film i norsk kortfilmkonkurranse. Den består av videodistribusjon gjennom Film&Kinos S-filmordning, som er ett av tiltakene fra Film&Kino for å fremme interesse for kvalitetsfilm på video.

The Audience Award goes to a film in the Norwegian short film competition. It consists of a video distribution deal through Film&Kino's S-Film label, which is one of this organisation's initiatives for the promotion of quality films on video.  

JURYER / JURIES 2008
JURY - norsk kortfilm / JURY - Norwegian Short Films:

 

Unni Straume (Norway)
Annakarin Rynander (Norway)
Hilde Malme (Norway)
Andres Mänd (Estonia)
Gunnar Germundsson (Norway)


 

 
JURY - norsk dokumentarfilm / JURY - Norwegian Documentary Films:
 

Even Benestad (Norway)
Nazneen Khan-Østrem (Norway)
Eva Færevåg (Norway)

 

 

JURY - internasjonal kortfilm / JURY - International Short Films

 

Iris Olsson (Finland)
Maike Mia Höne (Germany)
Dieter Wiezcorek (France)
Juhani Alanen (Finland)
Olga Konskaya (Russia)