Nyhetsbrev nr. 4 2007/Newsletter no 4 2007

Kortfilmfestivalens juryer på plass
Jury norsk kortfilm:
Regissør Charlotte Blom les mer
Regissør Henning Carlsen, Danmark les mer
Regissør Torill Kove, Norge les mer
Regissør Eskil Vogt, Norge les mer
Regissør Hisham Zaman, Norge les mer
Jury norsk dokumentarfilm:
Journalist og fimregissør Salome Jashi, Georgia, les mer
Fimregissør, filmfotograf Staffan Lamm, Sverige, les mer
Produsent og festivalsjef Agneta Mogren, Sverige, les mer
Jury internasjonal kortfilm:
Filmstudent Karen Gravås, Norge les mer
Avdelingsdirektør Norsk filminstitutt, Jan Erik Holst, Norge les mer
Regissør Gunvor Nelson, Sverige les mer
Festivaldirektør Annette Scholz, Spania/Tyskland les mer
Filmstudent Steinar Stalsberg, Norge les mer

Ny talentpris fra Nordisk Film
Nordisk Film ønsker å hjelpe i gang unge og nyetablerte filmskapere. Dette vil de gjøre med en pris bestående av konsulenthjelp til manus, prosjektutvikling, finansiering og produksjon samt produksjonsutstyr fra Nordisk Film/EBH. I tillegg kommer laboratoriearbeid fra Nordisk Film Post Production fram til 35mm kopi og lydetterarbeid og eventuell lansering fra Nordisk Filmdistribusjon..

Årets Nordisk Film-jury:
Cornelia Boysen, Roy Anderson, Espen Skjetne og Aage Aaberge

Rekkefølge og visningstidstidspunkter
for norske kort- og dokumentarfilmer i Grimstad les mer

Norsk animasjon gjennom 30 år
Kortfilmfestivalen arrangeres i år for trettiende gang og for tjuende gang i Grimstad. Vi feirer dette med en forestilling der vi ser tilbake på hva animatørene har betydd for Kortfilmfestivalen. Produsent av bl.a. mange helaftens animasjonsfilmer, John M. Jacobsen, vil fredag 15. juni kl 20 lose oss gjennom et utvalg av kjente og kanskje glemte norske animasjonsfilmer med regissører tilstede i salen.

Marhaug, Meland og Stan Brakhage
Lasse Marhaug og Andreas Meland er del av den norske elektronika- og støyscenen. De har en rekke plateutgivelser og konserter bak seg. I 2003 improviserte de musikalsk over noen Brakhage-filmer i 16 mm originalversjon. De har nå utviklet konseptet videre og det har resultert i CD-utgivelsen «Brakhage» som Meland ga ut på sin egen label Melektronikk . Nå kommer Marhaug og Meland til Kortfilmfesivalen hvor de for første gang tar i bruk kinoens lydsystem.

JURIES
Jury Norwegian short film:
Director Charlotte Blom, Norway
Director Henning Carlsen, Denmark
Director Torill Kove, Norway
Director Eskil Vogt, Norway
Director Hisham Zaman, Norway
Jury Norwegian documentary:
Journalist and film director Salome Jashi, Georgia,
Film director, film photographer Staffan Lamm, Sweden,
Producer og festival director Agneta Mogren, Sweden,
Jury international short film:
Film student Karen Gravås, Norway,
Director, Dept. of Int. Relations Norwegian Film Institute, Jan Erik Holst, Norway
Film director Gunvor Nelson, Sweden
Festival director Annette Scholz, Spain/ Germany
Film student Steinar Stalsberg, Norway

Running order and viewing times
for Norwegian short films and documentaries (more)

30 years of Norwegian animation
The Norwegian Short Film Festival is celebrating it‚s 30th year, 20 years of those in Grimstad. We will be celebrating together with Norwegian animators on Friday 15th June. John M. Jacobsen, producer of many feature length animation films, will guide us through a selection of familiar and some perhaps forgotten Norwegian animation films.

Marhaug, Meland and Stan Brakhage
Lasse Marhaug and Andreas Meland both make up a part of the Norwegian noise and electronica scene and have a number of CD releases and concerts behind them. In 2003 they improvised to a selection of 16 mm Brakhage films in their original version. They developed their concept further and this resulted in the CD «Brakhage » which Andrea Meland released through his own label Melektronikk. Now they will be playing at the Norwegian Short Film Festival.

Vennlig hilsen/Kind regards
Torunn Nyen
daglig leder/festival director


www.kortfilmfestivalen.no