MUHAMMED
Muhammed (13) og Meena (15) bor på samme ungdoms-hjem. Muhammed er hemmelig forelsket i Meena. Han har aldri sagt det til henne og har ikke tenkt å si det heller, inntil han en dag ikke kan skjule det lenger. Det skaper mer trøbbel enn han hadde ventet …


Mohammed (13) and Meena (15) live at the same juvenile detention centre. Muhammed is secretly in love with Meena. He has never told her this, and does not intend to. But one day he cannot hide it any more. It gets him into more trouble than he had expected …

Om regissøren
LISA MARIE GAMLEM (f. 1975) gikk ut fra Den norske filmskolen juni 2004. Muhammed er eksamensfilmen hennes.

The director
LISA MARIE GAMLEM (b. 1975) graduated from the Norwegian Film School in June 2004. Muhammed is her graduation film.

35 mm (1:1,66) | 28 MIN | 2004
Opptak/Shot on | Super-16 mm

Regi/Direction: Lisa Marie Gamlem
Manus/Screenplay: Ellen Lyse Einarsen
Foto/Camera: Cecilie Semec Mikkelson
Klipp/Editing: Arild Tryggestad
Musikk/Music: Morten Joakim Vatn Namik Mackic
Lyd/Sound: Renate Bakke
Med/With: Muhammed Manjang Sarah Jabang
Fin/Fin: Den norske filmskolen

Produksjon/Production:
Matthias Ehrenberg for Den norske filmskolden 2626 Lillehammer filmskolen@hil.no 61287468