FRA HVER SIN VERDEN
From Different Worlds
Melissa fra Kristiansand var på ferie i Kenya da hun en av de siste dagene traff masaikrigeren Augustin på stranden i Mombasa. Hun ble hodestups forelsket. Tilbake i Norge står Melissa overfor sitt livs valg: Skal hun glemme Augustin og fortsette sin vante tilværelse i hjembyen, eller skal hun tro på kjærligheten, reise tilbake til Kenya og et liv i en kumøkkhytte? Melissa velger det siste.


Melissa from Kristiansand was on holidays in Kenya when she met the Masai warrior Augustin on a Mombasa beach. It was love at first sight. Back in Norway, Melissa confronts the choice of her life – should she forget Augustin and continue her regular life in Kristansand, or should she believe in love, go back to Kenya and a life in a hut made of cow dung? Melissa chooses the latter.

Om regissøren
CHRISTINE TOBIESSEN (f. 1978) er utdannet ved fjernsynsregilinja på Høyskolen i Lillehammer. Hun har tidligere laget en del kortere dokumentarer. Fra hver sin verden er hennes første lengre film.

The director
CHRISTINE TOBIESSEN (b. 1978) studied TV directing at Lillehammer College. She has previously made some shorter documentaries. From Different Worlds is her first longer film.

DV/DV-Cam | 58 MIN | 2005 Opptak/Shot on | DV-Cam

Regi/Direction: Christine Tobiesen
Manus/Screenplay: Christine Tobiesen
Foto/Camera: Susann Østigaard
Klipp/Editing: Zaklina Stojcevska
Musikk/Music: Håvard Caspersen Dagfinn Lie
Lyd/Sound: Even Enggrav Snorre Brenne
Animasjon/Animation: Ulf Flittig Tønder
Med/With: Melissa Lesamana Augustine Lesamana
Fin/Fin. Norsk filmfond v/Peter Bøe NRK v/Tore Tomter

Produksjon/Production
Tor Arne Bjerke for Pang produksjoner AS Møllergata 6 0179 Oslo
tab@pangproduksjoner.no
97672708/22414133