MIRROR MECHANICS
Som speilet er film en apparatur som produserer bilder, og som på samme tid tillater oss å motta visuelle stimuli vi ikke kan se med det blotte øye. Mirror Mechanics ivaretar filmens refleksive funksjon på en ideell måte.


Like a mirror, film is an apparatus that produces images. At the same time, it permits us to perceive visual stimuli outside of our field of vision. Mirror Mechanics assumes cinema’s reflective function in an ideal way.

Om regissøren
SIEGFRIED A. FRUHAUF (f. 1976) har studert ved Universitetet for design i Linz og har eksperimentert med video og film siden 1993. Han har laget diverse arbeider og utstillinger som har med video og film å gjøre. Han vant Støtteprisen for filmkunst i 2002. Filmografi i utvalg: Blow-Up (2000), Exposed (2001), Real Time (2002), SUN (2003), Structural Film Waste. Dissolution 1 and 2 (2003).

The director
SIEGFRIED A. FRUHAUF (b. 1976) studied at the University of Design in Linz, and has experimented with video and film since 1993. He has made various works and shows in the field of video and film. He won the Supportive Award for Film Art in 2002. Selected filmography: Blow-Up (2000), Exposed (2001), Real Time (2002), SUN (2003), Structural Film Waste. Dissolution 1 and 2 (2003).

35 mm (1:1,85) | 8 MIN Østerrike/Austria | 2004

Regi/Direction: Siegfried Fruhauf
Klipp/Editing: Siegfried Fruhauf
Musikk/Music: Jürgen Gruber
Lyd/Sound Jürgen Gruber
Prod/Prod: Siegfried Fruhauf

Kopi fra/Print source
Sixpack film Neubaugasse 45/13 P.O. Box 197
AT-1071 Wien
office@sixpackfilm.com
+43 15260990w