Strong Hold
Tom på ni år synes både hår og jenter er litt vanskelig. Men det viser seg at når alt virker håpløst, så kan små tilfeldigheter ordne opp i det meste.

Strong Hold
Nine-year-old Tom thinks that both hair and girls are a bit difficult. But, as it turns out, when everything seems hopeless, small coincidences can put most things straight.

Om regissøren
Morten Hølmebakk Evelid (f. 1967) har en bachelorgrad i manus og regi fra TISH School of Arts, New York University. Han har skrevet en rekke filmmanus, og utgitt romanen «Den store varmen» (1996). Tidligere filmer er «Avskjeden» (1993), «Drypp» (1994), «Blå Java» (2000) og «5 minutter om små ting» (2002).
The director
Morten Hølmebakk Evelid (b. 1967) has a bachelor's degree in scriptwriting and directing from the TISH School of Arts at the New York University. He has written a number of screenplays and has published the novel «The Big Heat» (1996). Previous films are «The Farewell» (1993), «Drip» (1994), «Blue Java» (2000) and «5 Minutes About Small Things» (2002). .

35 mm (1:1,85), 9 min, 2004
Filmet på/Shot on: Super-16 mm

Regi, manus/Dir., scr.: Morten Hølmebakk Evelid
Foto/Camera: Sjur Aarthun
Klipp/Edit.: Carl Eugen Johannessen
Musikk/Music: Morten Hølmebakk Evelid
Lyd/Sound: Øyvind Rydland
Dekor/Design: Hildegunn Aasheim
Med/With: Richard Reistad, Lise Herland, Marielle Wolfe
Prod/Prod. by: Elin Sander for Agitator AS
Fin/Fin. by: Fond for lyd og bilde, Vestnorsk filmsenter v/Line Sandsmark

Salg/Sales:
Toril Simonsen, Norsk filminstitutt, Boks 482 Sentrum, NO-0105 Oslo,
tlf.: + 47 22 47 45 00, faks: + 47 22 47 45 97,
torils@nfi.no