Som min søster
Siri er den utadvendte, veslevoksne og rappkjeftede storesøsteren. Iris føler at hun kommer til kort overfor Siri, inntil hun denne helgen tar saken i egne hender. Resultatet blir ikke slik foreldrene forventer at små søte piker skal oppføre seg.

My sister, Myself
Siri is the extroverted, precocious and cheeky big sister. Iris feels overshadowed by Siri, until she takes matters into her own hands one weekend. The result is not how her parents expect sweet, little girls to behave.

Om regissøren
Marianne Ulrichsen (f. 1968) er utdannet ved Nordland videoverksted og National Film and Television School i England. Skuespiller i spillefilmene «Insomnia» (1997) og «Folk flest bor i Kina» (2002). Har regissert flere prisbelønte kortfilmer, bl.a. «Jeg tok min koffert» (1992), «Kom» (1995) og «Møter uten kjærlighet» (2002). Har publisert tre noveller i antologien Nye linjer, Kolon forlag.
The director
Marianne Ulrichsen (b. 1968) was educated at the Nordland Video Workshop and the National Film and Television School in England. She acted in the feature films «Insomnia» (1997) and «Utopia - Nobody is Perfect in the Perfect Country» (2002). She has directed several award-winning shorts, including «I Took My Suitcase» (1992), «Come» (1995) and «Loveless Encounters» (2002). She has written three short stories, which appeared in the anthology «New Lines», published by Kolon.

DigiBeta, 28 min, 2002/2003
Filmet på/Shot on: DV-Cam

Regi, manus/Dir., scr.: Marianne Ulrichsen
Foto/Camera: Philip Øgaard
Klipp/Edit.: Helle Le Fevre
Musikk/Music: Patric Shaw Iversen, Daniel Hansen
Lyd/Sound: Kari Nytrø, Sturla Einarson (Filmteknikk Norge), Tormod Ringnes og Tor Anders Voldsund (Chimney Pot)
Dekor/Design: Line Try
Med/With: Tina Benkheira, Gine-Line Kalleberg, Gisken Armand, Reidar Sørensen
Prod/Prod. by: Egil Ødegård for Filmhuset AS
Fin/Fin. by: Norsk filmfond v/Sirin Eide, Fond for lyd og bilde og NRK Drama

Salg/Sales:
Toril Simonsen, Norsk filminstitutt, Boks 482 Sentrum, NO-0105 Oslo,
tlf.: + 47 22 47 45 00, faks: + 47 22 47 45 97
torils@nfi.no