Leonidestorm
En meteorstorm oppstår når jorden kolliderer med ansamlinger av partikler og småstein fra verdensrommet. Støvkornene i meteorsvermen Leonidene brenner opp når de treffer jordatmosfæren med 250.000 km/t. Det er det vi kaller stjerneskudd. Med 33 års mellomrom er det sjanser for en meteorstorm med over 1000 stjerneskudd i timen.

Leonid Shower
A meteor storm arises when the Earth collides with collections of particles and small rocks from Space. The dust grains of the meteor swarm called the Leonides burn up when they enter the Earth's atmosphere at a speed of 250,000 kilometers per hour. This is called a shooting star. Every 33 years there is a possibility of a meteor swarm causing more than 1000 shooting stars per hour.

Om regissøren
Kajsa Næss (f. 1970) og Julie Engaas (f. 1968) jobber på Mikrofilm. Begge har gått animasjonslinja i Volda. Kajsa Næss har laget filmene «Pussig» (1993), «Skummelt» (1995), «Sa mor» (1999) og «Filmen om meg» (2000), som alle er vist på Kortfilmfestivalen. Julie Engaas har også vist sine filmer på Kortfilmfestivalen de siste årene: «Hjertesukk» (1997), «Paradis/Paradis» (1998), «Moonie Tunes» (2001) og «Heartbeat» (2002).
The director
Kajsa Næss (b. 1970) and Julie Engaas (b. 1968) work for Mikrofilm. Both have studied animation at Volda College. Kajsa Næss has made the films «Toothsome» (1993), «Ragged» (1995), «Mother Said» (1999) and «A Film About Me» (2000), all of which have been screened in Grimstad. Julie Engaas' films have also been screened in Grimstad over the last few years: «Deepfeelt Sigh (1997), «Paradise/Paradise» (1998), «Moonie Tunes» (2001) and «Heartbeat» (2002).

35 mm (1:1,66), 5.30 min, 2004
Filmet på/Shot on: Digitalt, Super-8

Regi, manus, animasjon/Dir., scr., anim.: Kajsa Næss, Julie Engaas Musikk/Music: Jon Platou Selvig
Lyd/Sound: Håkon Lammetun
Prod/Prod. by: Lise Fearnley for Mikrofilm AS
Fin/Fin. by: Fond for lyd og bilde

Salg/Sales:
Toril Simonsen, Norsk filminstitutt, Boks 482 Sentrum, NO-0105 Oslo,
tlf.: + 47 22 47 45 00, faks: + 47 22 47 45 97

torils@nfi.no