Hodet mitt
Et surrealistisk selvportrett som handler om forholdet mellom det indre og det ytre. Mesteparten av filmen er skutt bilde for bilde (stop-motion), og noe er skutt tradisjonelt (live-action).

My head
A surrealistic self-portrait about the relationship between the inner and outer lives. Most of the film was shot frame by frame (stop-motion), and the rest with traditional live-action.

Om regissøren
Knut Petter Ryan (f. 1975) har laget en rekke musikkvideoer, kortfilmer og diverse oppdragsfilmer. Han er utdannet fra Film- og TV-akademiet og Oslo filmskole.
The director
Knut Petter Ryan (b. 1975) has made numerous music videos, shorts and various commission films. He was educated at the Oslo Film and TV Academy and the Oslo Film School.

35 mm (1:1,85), 3.20 min, 2004
Filmet på/Shot on: 35 mm

Regi, manus/Dir., scr.: Knut Petter Ryan
Foto/Camera: Rune Hov
Klipp/Edit.: Bjørn Amundlien
Musikk/Music: Xploding Plastix
Lyd/Sound: Frode Kløvtvedt
Dekor/Design: Ragnar Ryhaug
Med/With: Knut Petter Ryan
Prod/Prod. by: Knut Petter Ryan og Rune Hov
Fin/Fin. by: Norsk filmfond v/Sirin Eide

Salg/Sales:
Knut Petter Ryan, Youngs gt. 6, NO-0181 Oslo, tlf.: + 47 991 68 847 kp@9mm.no