Gjennom mine tykke briller
En liten jente vil ikke kle på seg for å gå ut og leke. Bestefar forteller henne da en historie for å overtale henne. Det blir en merkelig fortelling om hans strabaser under krigen.

Trough My Thick Glasses
A little girl refuses to get dressed before going out to play. In order to persuade her, her grandfather tells her a strange story about his hardships during the war.

Om regissøren
Pjotr Sapegin (f. 1955) er født i Russland og har bodd i Norge siden 1990. Han har laget en rekke animerte kortfilmer som tidligere har blitt vist på Kortfilmfestivalen, blant andre «Katten Mons» (1995), «Huset på kampen» (1998), «I et hjørne av verden» (1999) og «Aria» (2001).
The director
Pjotr Sapegin (b. 1955) was born in Russia and has lived in Norway since 1990. He has made numerous animated shorts that have been screened in Grimstad, including «Mons the Cat» (1995), «One Day a Man Bought a House» (1998), «In a Corner of the World» (1999) and «Aria» (2001)..

35 mm (1:1,85), 13 min, 2003
Filmet på/Shot on: 35 mm

Regi/Dir.: Pjotr Sapegin
Manus/Scr.: David Reiss-Andersen, Pjotr Sapegin
Foto/Camera: Janne Hansen
Klipp/Edit.: Simen Gengenbach
Musikk, lyd/Music, sound: Nordmand Roger
Lyd/Sound: Håkon Lammetun
Anim/Anim.: Pjotr Sapegin, Chantal Masson, Kaja Wright Polmar, Marte Stensen
Dekor/Design: Marianne Bundgaard Nielsen
Stemmer/Voices: Odd Børresen, Sossen Krohg
Prod/Prod. by: David Reiss-Andersen for Pravda AS i co-produksjon med Marcel Jean for National Film Board Canada
Fin/Fin. by: Norsk filmfond v/Peter Bøe, National Film Board of Canada, Nordisk film & tv-fond, NRK, YLE og Pravda AS

Salg/Sales:
Toril Simonsen, Norsk filminstitutt, Boks 482 Sentrum, NO-0105 Oslo,
tlf.: + 47 22 47 45 00, faks: + 47 22 47 45 97

torils@nfi.no